September 15, 2011

วัดเจดีย์หอย ปทุมธานี


วัดเจดีย์หอย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเงิน บริเวณวัดมีการขุดพบซากหอยนางรมยักษ์อายุนับล้านปีจำนวนมาก หลวงพ่อทองกลึง จึงนำซากหอยโบราณมาก่อเป็นเจดีย์ขึ้นที่ด้านหน้าทางเข้าและในวัด นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูป และศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ข้าวของเครื่องใช้เก่า ๆ จำนวนมาก เช่น ตุ่มสามโคก ถ้วยชามดินเผา ไม้แกะสลัก เครื่องคิดเลข เปลือกหอยนางรมยักษ์ หอยมือเสือยักษ์ ฆ้องทองเหลืองที่ลูบแล้วมีเสียงดังได้โดยไม่ต้องตีปัจจุบันนี้วัดเจดีย์หอยแห่งนี้้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่หนึ่งของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งนอกจากจะมีความน่าสนใจของที่มีทรัพยากรธรรมชาติอย่างซากดึกดำบรรพ์หอย ที่นำมาสร้างเป็นเจดีย์แล้ว ภายในวัดยังมีการจัดทำพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมซากดึกดำบรรพ์และโบราณวัตถุต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของวัดนี้ เช่น กลองโบราณ, เรือยาว และอื่นอีกมากมาย


ซากต้นไม้และรากไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนานมาก ก็ยังเก็บรักษาให้คนได้เดินเข้าไปชมกัน ซึ่งจะมีรูปร่างแปลก และบางชิ้นก็แข็งราวกับหินไปแล้วเช่นกัน

  
รูปปั้นปฏิมากรรม มีให้ชมภายในวัดแห่งนี้ เช่นกัน 

พิพิธภัณฑ์เรือยาว ที่มีมากมายหลายลำ ตั้งโชว์ภายในบริเวณวัด ซึ่งเป็นเรือยาวที่หาดูยาก นอกจากจะเห็นเวลาที่เค้ามีการแข่งขันเรือยาวในวันสำคัญๆ 


ภายในวัดนี้ยังได้รวบรวมพระพุทธรูป และศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ข้าวของเครื่องใช้เก่าๆจำนวนมาก เช่น ตุ่มสามโคก ถ้วยชามดินเผา ไม้แกะสลัก เครื่องคิดเลขและโต๊ะใหญ่ที่สุดในโลก เป็นต้น

นอกจากนี้ในบริเวณวัดยังมีสวนสมุนไพร บ่อเลี้ยงเต่าและบ่อปลาสำหรับให้นักท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกับการให้อาหารสัตว์เหล่านี้