August 18, 2005

สวนปลายหน้าร้อน "รักเร่ เร่รัก รักนี้ แจกฟรี"
ปลูกเองทั้งหมดนี่เลยน่ะค่ะ .....จาก ...คนสวนค่ะ

สาวน้อย "ฟรีดา"

ตอนตัวแสบเค้าอายุได้ ๔ เดือนค่ะ ยังไม่ได้พาไปตัดขน หรือ แต่งตัวใหม่

คนสวนค่ะ