May 04, 2012

Labrador Secret Tunnelsอุโมงค์ลับลาบราดอร์
เป็นอุโมงค์ลับที่ถูกซุกซ่อนไว้ในเขตป่าสงวน อุโมงค์เหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นและใช้เป็นที่หลบซ่อน ของเหล่าทหารกองทัพอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อใช้เป็นที่หลบภัย และเก็บอาวุธสงครามเพื่อใช้ในการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม  อุโมงค์แห่งก็ได้ถูกทอดทิ้งและถูกลืมตั้งแต่นั้นมา จนมาในปี 2001 ได้ถูกค้นพบอุโมงค์แห่งนี้ขึ้นอีกครั้ง แล้วได้บูรณะซ่อมแซมบางส่วนและคงสภาพเดิมบางส่วน เพื่อเก็บไว้ให้ผู้คนได้เข้าชมกันจำลองสภาพความเป็นอยู่ของทหารในสมัยนั้น 


ภายในอุโมงค์ ปัจจุบันผนังอุโมงค์จะททำเป็นคอนกรีต เพื่อความแข็งแรง แต่ยังมีบางจุด จะยังคงสภาพเดิมเอาไว้ให้คนที่เข้ามาชมได้รู้สึกและได้สัมผัสว่าสมัยนั้น ความเป็นอยู่ของทหารเป็นเช่นไร มองๆไปก็น่ากลัวปนเศร้า เพราะอุโมงค์เล็ก อากาศก็น้อย แล้วอยู่กันแบบพื้นที่จำกัดมาก  
อย่างเช่นจุดนี้้ (ภาพซ้ายมือ) จะยังคงสภาพเดิม คือผนังดินที่พวกทหารของอังกฤษ ได้ขุดกันเองเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากพวกญี่ปุ่น ซึ่งคงสภาพเอาไว้ให้คนที่เข้ามาชมได้รู้สึกและได้สัมผัสว่าสมัยนั้นเป็นเช่นไร มองๆไปก็น่ากลัวปนเศร้า เพราะอุโมงค์เล็ก อากาศก็น้อย แล้วอยู่กันแบบพื้นที่จำกัดมาก  

ช่องหน้าต่างเล็ก มีตะเกียงไฟที่ให้ความสว่าง ระหว่างทางเดินกับห้องด้านใน 

ห้องเก็บอาวุธสงคราม หรือกระสุนปืนใหญ่ ยังคงมีกระสุนปืน ที่ขุดพบบางส่วนในนั้นให้เห็นเช่นกัน 
(น่าจะเป็นของจริง)

รูปภาพวาดจำลอง สถานะการณ์ในสมัยนั้น ที่ทหารกำลังลำเลียงอาวุธมาเก็บไว้ 

บริเวณที่ตั้งปืนใหญ่ หันหน้าไปทางทะเล เพื่อใช้ยิงไล่ศัตรูที่อาจจะเข้ามาทางทะเล

หลุมสำหรับทหารเวรยาม ที่ใช้เป็นที่กำบังซ่อนตัวเพื่อเฝ้าระวังภัย และคอยสอดส่องว่าทหารญี่ปุ่นจะเข้ามาบุกรุกจากทางทะเล 

 กำแพงดิน

ลักษณะคล้ายป้อมปราการ สำหรับทหารใช้เป็นจุดดูแลรักษาความปลอดภัย จะหันหน้าออกไปทางทะเล