April 13, 2012

รื่นเริงวันสงกรานต์

ก่อนสาดน้ำ ทำใจ ให้ผ่องแผ้ว
พอสาดแล้ว ทำหน้า ให้ผ่องใส
สรงน้ำพระ ประพรม บ่มหัวใจ
ให้ทั่วไทย ทุกทิศ เป็นมิตรกัน

ให้เรื่องร้าย สิ้นสุด หยุดไว้ก่อน
เลิกรุ่มร้อน หยุดระราน สมานฉันท์
พ่อหลวงเดียว เหนี่ยวหัวใจ ไทยสัมพันธ์
ต่างสร้างสรรค์ วันปีใหม่ ให้ร่มเย็น

ขอบคุณกลอนอวยพรจาก Siam555


วันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ของไทย ในวันที่ 13 เดือนเมษายน ของทุกปี ถือเป็นประเพณีไทย ที่คนไทยส่วนใหญ่จะกลับภูมิลำเนาของตัวเอง เพื่อได้ร่วมกับผู้ใหญ่ในครอบครัว ทำกิจกรรมด้วยกัน ตอนเช้าไปวัดทำบุญตักบาตร ตอนบ่ายสงน้ำพระ และเย็นก็กลับมาอาบน้ำให้พ่อแม่ ปู่ย่า ตายายที่บ้านกัน ซึ่งคนไทยทั่วทุกภาพของประเทศไทยจะทำสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน