December 14, 2009

มหกรรมงานไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ)

มาดูกันต่อ ว่ายังมีอะไรที่สวยๆงามกันอีกมากมาย


คนไทยนี่เก่งมากนะค่ะ มีทั้งความคิดสร้างสรรค์และฝีมือ ในการออกแบบตกแต่งประดับดอกไม้ ออกมาได้งามไม่แพ้ชนชาติอื่นเลยจริงๆค่ะ สิ่งเหล่านี้ที่พวกเค้าได้ตั้งใจทำกัน ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมากนะคะ พวกเราคนไทยด้วยกัน ก็น่าจะภูมิใจนะคะ ในความคิดและความสามารถของพวกเค้า อยากให้บ้านเมืองเราปัจจุบันนี้ มีความสดใส ความสดชื่น มีความรักใครปองดองและมีแต่รอยยิ้ม เหมือนเวลาที่เรามองดูเหล่าขบวนบุปผชาติ ที่ประดับได้สวยงามตระการตาพวกนี้นะค่ะ

No comments: