January 27, 2007

วัดพระบาทตากผ้า จ.ลำพูน

วัดพระพุทธบาทตากผ้า ตั้งอยู่ตำบลมะกอก เดินทางไปตามถนนหลวงหมายเลข 106
ช่วงกิโลเมตรที่ 136-137 เข้าไปประมาณ 1 กม จะเห็นบันไดทางเข้าวัดอย่างชัดเจน
วัดนี้เป้นปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดลำพูน

ตามตำนานการสร้างวัด เล่าว่าพระพุทธองค์ พร้อมด้วยสาวกได้เสด็จจารึกสั่งสอนไปตามที่ต่างๆ จนถึงที่แห่งนี้ ได้รับสั่งให้นำจีวรที่ซักระหว่างทางออกมาตากกับหน้าผาหิน ซึ่งปัจจุบันก็ยังปรากฏเป็นรอยตาราง คล้ายจีวรของพระอยู่จนทุกวันนี้ จากนั้นจึงทรงอธิษฐานเหยียบพระบาทประดิษฐานรอบไว้บนลานผาลาด ซึ่งเป็นที่ตั้งวัดในปัจจุบัน

และบนม่อนดอบเบื้อหลังวัด ได้มีการสร้างเจดีย์ ซึ่งเป็นศิลปะที่ผสมผสานจากพระธาตุดอยสุเทพและพระธาตุหริภุญชัย โดยมีบันไดนาค 469 ขั้น เชื่อมระหว่างเจดีย์ม่อนดอย กับวัดพระบาทตากผ้าเชิงดอย ปัจุบันสามารถนำรถขึ้นไปได้
เมื่อถึงแรม 8 ค่ำ เดือนแปดเหนือ ซึ่งตรงกับวันถวายพระเพลิงพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะมีการสรงน้ำพระพุทธบาทเป็นประเพณีทุกปี
รอยพระพุทธบาทในโบสถ์ด้านล่าง ที่มีคนเข้ามากราบไหว้บุชา

มองอีกด้านหนึ่งของโบสถ์


เจดีย์บนยอดอยม่อน เป็นเจดีย์ที่สร้างโดยนำศิลปะจากพระธาตุดอยสุเทพและพระธาตุหริภุญชัย มาผสมผสานกัน ด้านในพระเจดีย์แห่งนี้ เป็นที่บรรจุอัถฐิของพระครูบา 4 องค์ (แต่จำชื่อไม่ได้ว่ามีพระครูบาชื่ออะไรบ้างค่ะ)

เรือนทรงไทยโบราณ ที่หาดูได้ยากมากสมัยนี้ ตั้งอยู่ทางขึ้นชมพระเจดีย์ดอยม่อน

จากบนยอดดอยม่อน มองลงมาจากทางบันไดนาค ที่เห็นไกลนั่น ก็โบสถ์ ที่อยู่ด้านล่าง

1 comment:

Anonymous said...


Привет всем. Наша компания впервые планирует участвовать

в выставке Связь-Экспокомм-2009. В связи с этим хотелось бы узнать какие нить хитрости,чтобы кто нить поделился кто участвовал в подобных выставках.Связь-Экспоком для нас - это эффективное маркетинговое мероприятие,а присутствие на ней добавит нам имидж.Заранее спасибо.
[url=http://mp3lists.ru/][color=#E4F4FE] [/color][/url]