November 03, 2011

East Coast Park Singapore

East Coast Park เป็นหนึ่งในสถานที่พักผ่อนของสิงคโปร์ ที่สามารถดึงดูดผู้คนที่รักธรรมชาติและความสวยงามมากกว่า 7.5 ล้านคนต่อปี ด้วยขนาดพื้นที่ 185 ไร่, และติดชายฝั่งทะเลอันสวยงามที่ทอดยาวกว่า 15 กม.


เป็นอุทยานที่มีความหลากหลาย และน่าตื่นเต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นกีฬา, การรับประทานอาหาร ปิ้ง ย่าง และกิจกรรมสันทนาการที่จัดไว้ให้ส่วนต่างๆ เช่น โบว์ลิ่ง, วอลเลย์บอลชายหาด, ขี่จักรยาน, โรลเลอร์เบรด, พายเรือ และยังรวมไปถึงร้านค้า, ร้านอาหารและผลับ อีกทั้งยังจัดให้มีสถานที่กางเต้น แคมป์ปิ้งนอนฟังเสียงคลื่น ซึ่งจะพบได้ในอุทยานแห่งนี้

No comments: