December 15, 2007

เที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 482 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม อำเภอจอมทอง และอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีความสูงตั้งแต่ 400-2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเล อากาศหนาวเย็นมากจนพวกเราต้องกอดกันกลมเลย กำลังจะขึ้นไปไหว้พระธาตุกัน ซื้อดอกไม้ เตรียมพร้อมมาจากข้างล่างเลย
วันที่ไปอากาศค่อนข้างหนาวเย็น ถ้าจำไม่ผิดอุณหภูมิ อยู่ที่ 10 องศาซี ตอนั้นเวลาประมาณ 11.00-12.00 น ...
ไหว้พระธาติ อะไรไม่รู้จำไมได้แล้ว และเป็นจุดที่สูงสุดบนยอดดอยแห่งนี้ ...หลังจากไหว้เสร็จ เราก็ขับลงไป ที่พระปบมมหาธาตุคู่ เพื่อชมความสวยงาม

No comments: