December 03, 2008

เที่ยวเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 3


ไหว้พระบรมสารีริกธาติเรียบร้อบแล้ว เราก็ออกเดินทางต่อไปชม "อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ" กันต่อค่ะ ซึ่งตั้ง
อยู่บนยอดเขาสูงสุดของเขาค้อ อยู่เลยฐานอิทธิ ไปอีก 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของพลเรือน ทหาร ตำรวจ ทหาร ผู้พลีชีพในการสู้รบเพื่อปกป้องพื้นที่ในเขตรอยต่อ 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511-2525(รวมระยะเวลายาวนานถึง 14 ปี กับการต่อสู้ครั้งนี้)

โดยสร้างด้วยหินอ่อนเป็นรูปสามเหลี่ยมสูง 24 เมตร หมายถึง การปฏิบัติการร่วมกันระหว่างพลเรือน ตำรวจ ทหารในปี พ.ศ. 2524ผนังภายในบันทึกประวัติอนุสรณ์สถานและรายชื่อวีรชนผู้เสียสละไว้ด้วย

ฐานปฏิบัติงาน ที่ยังคงสภาพไว้ด้วยความทรงจำ เพื่อให้พวกเราและลูกหลานได้เห็นว่า นี่คือส่วนหนึ่งของฐานปฏิบัติงานของ"ท่านผู้กล้า" ของพวกเรา

จุดชมวิวบริเวณรอบๆ อนุสรณ์สถานฯ

ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ) จะอยู่ก่อนถึงทางขึ้นไปชม อนุสรณสถานฯ เป็นจุดหนึ่งที่เห็นทิวทัศน์สวยงามและเคยเป็นฐานสำคัญทางยุทธศาสตร์ในอดีต ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธ จัดแสดงปืนใหญ่ ซากรถถัง และอาวุธที่ใช้สู้รบกันบนเขาค้อ มีห้องบรรยายสรุปแก่ผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะด้วย เปิดให้เข้าชมทุกวัน ค่าเข้าชมคนละ 10 บาท


ซากรถถัง ที่ใช้ในการบฏิบิตการ
ซากเฮลิคอร์ปเตอร์


ซากเฮลิคอปเตอร์ ที่ถูกฝ่าย ผกค ยิงตก และนักบินสูยหายไป

ฐานปืนใหญ่

พิพิธภัณฑ์ปืน ที่ยึดมาได้จาก พวกคอมมูนิสต์เครื่องบินรบ ที่เคยใช้ปฏิบัติงาน ตั้งแสดงไว้ให้พวกเราได้ชมกัน
เห็นวิวสวย เลยตั้งท่าจะบินบ้าง

ส่วนเจ้าคนนี้ คงอยากเป็น "นักยิง"

photo by MaeJJ

No comments: